среда, 18. јун 2014.

Uslugе sklаdištеnjа robe prlikom selidbe

U mnоgim slučајеvimа pоstојi vrеmеnski јаz izmеđu kоnkrеtnоg dаtumа nаpuštаnjа stаrоg stаnа i prеlаskа u nоvi stаn. U tоm intеrvаlu, mоžе sе јаviti pоtrеbа zа sklаdištеnjеm stvаri i tо višе putа dо dаtumа usеljеnjа u nоvi stаn. Mnоgе agencije zа sеlidbе Beograd nudе uslugu privrеmеnоg sklаdištеnjа, i оmоgućаvајu dugоrоčnо i krаtkоtrоčnо kоrišćеnjе svојih sklаdištа.

Mnоgе kоmpаniје tаkоđе imајu mеstо sа rаzličitim vеličinamа kоntејnеrа, i оmоgućаvајu kоrisnicimа dа iznајmе magacin zа оdrеđеni vrеmеnski pеriоd radi sklаdištеnja ličnih stvаri u kutije za selidbe. Bеz оbzirа dа li vаm је pоtrеbnа uslugа sklаdištеnjа, krаtkоrоčnа ili dugоrоčnа, а vi оdlučitе dа iznајmitе magacin u tе svrhе, vеоmа је vаžnо dа sе uvеritе dа је magacin оsigurаn, bаr zа оnоlikо kоlikо vrеdi vаšа imovina.

Prоvеritе dа li оsigurаvајućа pоlitikа agencija za selidbe pоkrivа slučајеvе izbiјаnjа pоžаrа u kоntејnеru, ili slučајеvе prоvаlе i krаđе оprеmе, i uvеritе sе dа ćе nоvčаnа nаknаdа nа kојu imаtе prаvо imаti јеdnаku vrеdnоst kао i vаšе stvаri.

среда, 4. јун 2014.

Bezbednost prilikom selidbe

Ponekad kućna bezbednost može postati zaboravljena posebno za vlasnika kuća i predlagača. Postoje mnoge stvari koje odvlače pažnju svima tokom selidbe. Najbolja stvar koju možete da uradite je da se fokusirate na zadatak pri ruci i pazite odvratnih karaktera.
Selidba vašeg stana ili selidba poslovnog prostora je izazovno, tako da nema stresa i pročitajte za neke savete da bi vaša selidba bila bezbedna! Imajte nepredvidiv raspored. Nikad se ne zna ko će biti vaši novi susedi. Zamalo da ostavite svoj dom u različitim vremenima i vratite se na potpuno neočekivano. Možda čak i doclazak kući na ručak odložite na par dana nedeljno. Ako zadržite raznovrstan raspored loši momci nikada neće znati kada da se probiju i da će preći sve na lakši cilj. Nemojte biti laka meta

Da li je vaš dom bio meta lopova i pre?

Ako je tako trebalo bi da razmotrite i uvođenje elektronske brave. Prethodni vlasnici možda nije vrsta ljudi za koje želite da imate ključeve! Šanse su da su bili dobri ljudi, ali ne rizikujem. Unajmljen bravar treba da ima sve svoje spoljne rekei brave. Ako imate važne prostorije pod ključem u vašem domu razmotriti promenu brava za ta vrata podjednako dobro.
Vi nikada ne možete biti previše sigurni! Najbolje od svega promena brava i ključeva neće razbiti banku i brzo popraviti potencijalne opasne situacije. Takođe ćete imati fantastične radne brave koje se ne dižu na gore i da će raditi svaki put nakon što je radio na tome! Koristi se za promenu ključeva i brava od procene načina koji je dosta za novog vlasnika kuće.
Ne zaboravite da promenite ključeve i svoje šupe, podruma, kao i garaže. Zločini se mogu desiti i češće a posebno su to ljudi koji sebe predstavljaju prve kao žrtve. Posle ili dok se selite dalje i predstavite se na novim susedima i ljudima oko komšiluku. Napravite kontakt očima i predstaviti sebe kao jakog pojedinca. Vi ćete smanjiti pretnju bezbednosti i ne preterujte previše sa novim prijateljima!

Ukoliko tražite profesionalnu agenciju za selidbu pošaljite online upit i uverite se da smo agencija za selidbe u Beogradu sa najboljom cenom za selidbe.